D-SAC®

Contenidors flexibles dissipatius

Contenidor Flexible tipus D

Contenidors flexibles que tenen la propietat de ser dissipatius electroestàtics.

Aquests contenidors estan confeccionats amb ràfia de polipropilè, que conté fils conductius, no necessàriament interconnectats entre si que permeten descàrregues de baixa intensitat anomenades de «tipus corona».

INFORMACIÓ ADDICIONAL
DESCARREGAR PDF (ESP)
CONTACTAR

Contenidor Flexible tipus D

No és necessari instal·lar els D-SAC® a terra.

Aquest model NOMÉS és recomanable en casos en què tots els elements de l’entorn estan connectats a terra

icon-danger-8Al juliol del 2003 va entrar en vigor la directiva 1999/92/CE, també anomenada «ATEX-137», transposada a la legislació nacional per mitjà del REIAL DECRET 681/2003, del 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.
Les atmosferes explosives es generen en processos productius d’una gran varietat de sectors. En aquest tipus d’indústries s’ha d’elaborar un estudi de riscos d’explosió.
L’electroestàtica és una de les fonts d’ignició més difícils de controlar i és responsable d’un percentatge elevat d’accidents. En un procés productiu, durant la càrrega, la descàrrega o la fricció amb l’envàs es pot generar electricitat estàtica.
Per evitar aquests riscos, CLIMESA ha dissenyat diversos tipus de contenidors flexibles que permeten optimitzar el nivell de seguretat passiva i els recursos econòmics que s’hi destinen.