GRANESAC®

Imprescindibles per a la construcció

AMIANT

Contenidors flexibles per a amiant

Contenidors dissenyats especialment per a la recollida i el transport dels residus d’amiant. Aquest tipus de residu s’ha de recollir separat de la resta de la runa que es puguin generar.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
DESCARREGAR PDF (ESP)
SOL·LICITEU UN PRESSUPOST GRATUÏT
CONTACTAR