Sistemes de Qualitat

QUALITAT CERTIFICADA – ISO 9001
ASSAJOS DE QUALITAT
SATISFACCIÓ DELS CLIENTS

Qualitat certificada – ISO 9001

CLIMESA disposa del certificat ISO 9001 des de fa més de 20 anys de manera ininterrompuda. CLIMESA té el compromís de mantenir una elevada satisfacció dels seus clients, que és el reflex fidel de la qualitat dels seus productes i de la seva professionalitat, així com de l’equip que conforma l’organització.

L’estructura de l’empresa s’estableix mitjançant processos clarament definits i enfocats a complir els requisits dels clients de la manera més eficient possible. Això obliga a vigilar i avaluar tots aquests processos de manera contínua per garantir una bona execució de les tasques, alhora que s’optimitzen els recursos i els costos.

Gràcies a això, CLIMESA té una forta estructura empresarial que projecta una gran imatge en el mercat i que li permet distingir-se en el sector.

Assajos de qualitat

A CLIMESA es porten a terme diversos controls i assajos de qualitat en els contenidors flexibles per garantir que s’ajustin tant als requisits legals com als dels nostres clients. L’empresa disposa de tots els equips d’assaig necessaris i de personal qualificat per fer-los servir.

L’assaig principal que es fa és el de tracció, que posa a prova la resistència mecànica dels contenidors flexibles. En aquestes proves se segueix la normativa UNE-EN ISO 21898:2004 Contenidors polivalents flexibles per a productes a granel (IBCs) per a mercaderies no perilloses. L’objectiu principal és demostrar, sota condicions establertes, la seva capacitat de càrrega i assegurar-ne el factor de seguretat de treball.

Un altre dels assajos fonamentals és el de comprovació de les propietats electroestàtiques dels contenidors flexibles. CLIMESA fabrica tots els tipus de contenidors flexibles destinats a garantir la seguretat en ambients laborals en què hi ha risc d’acumulació de càrregues electroestàtiques en els contenidors. Per aquest motiu es fan comprovacions segons la norma IEC 61340-4-4 Standard test methods for specific applications – Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC), en què s’analitza si els teixits i les desviacions de corrent a terra treballen adequadament.

Satisfacció dels clients

L’objectiu principal de la tasca de CLIMESA és complir tots els requisits i expectatives dels seus clients, la màxima satisfacció dels quals ajuda a crear i a establir fortes relacions de confiança.

Les dades recollides cada any en les enquestes de satisfacció dels clients no fan més que ratificar l’excel·lent qualitat dels productes i dels serveis que presta CLIMESA.

Aquesta gran imatge de marca ens permet introduir-nos en qualsevol àmbit i assolir èxits des dels primers moments de les relacions.