Gestió de la qualitat

Millora contínua

La superació constant i la millora contínua de l’eficàcia dels processos formen part de la història i de l’evolució de CLIMESA.

L’any 1996, CLIMESA va obtenir la certificació del seu sistema de qualitat segons la norma ISO 9002:1994, que actualment correspon a la norma ISO 9001:2008. La política de qualitat de CLIMESA està clarament enfocada a la satisfacció dels seus clients.

A CLIMESA entenem la QUALITAT com una manera de treballar que ens permeti definir i elaborar qualsevol producte, procés o servei seguint un patró predefinit, sense desviacions i amb un cost mínim.

Per aconseguir-ho, lluitem per complir els requisits i les expectatives dels nostres clients, així com els requisits legals i reglamentaris aplicables, de manera que puguem:

  • Assegurar la qualitat tècnica dels productes per poder ser competitius.
  • Captar, transmetre i gestionar la informació necessària per millorar contínuament els nostres productes.
  • Oferir assistència tècnica ràpida i eficaç.
  • Garantir un servei correcte en quantitat i termini.
  • Ser capaços de captar i adaptar-nos a les necessitats del mercat en general i del client en particular.
  • Oferir preus competitius.
  • Millorar de manera contínua l’eficàcia del sistema de qualitat per incrementar la satisfacció del client.
  • A banda de disposar d’un sistema de qualitat que garanteixi l’èxit dels nostres processos, garantim la qualitat i la seguretat dels nostres productes amb una sèrie d’assajos d’homologació efectuats en laboratoris acreditats (SGS, APPLUS, LABORDATA i N.E.L.) que asseguren el compliment de normatives específiques EFIBCA, ISO i UN per a cada tipologia de productes que fabriquem.