BRC – Seguretat Alimentària

CERTIFICAT BRC
CONDICIONS DE FABRICACIÓ

Certificat BRC

En un mercat tan exigent com el de l’alimentació es fa necessari garantir que els contenidors flexibles destinats a contenir aliments s’hagin fabricat en unes condicions d’higiene i seguretat rigoroses, donant com a resultat envasos lliures de contaminacions.

Tot i que CLIMESA sempre ha fabricat en unes condicions de seguretat alimentària notables, ha aconseguit certificar-ho sota les normes establertes pel British Retail Consortium. CLIMESA disposa del certificat BRC per a envasos i materials d’embalatge en el nivell A des del 2017.

D’aquesta manera, les condicions de fabricació de CLIMESA compleixen una de les normes més reconegudes i exigents per al sector de l’embalatge.

Condicions de fabricació

CLIMESA ha elevat el seu nivell de seguretat alimentària gràcies a la implantació d’una sèrie de mesures encaminades a aconseguir un producte segur.

Les noves instal·lacions de CLIMESA a Sallent conformen una de les fàbriques de contenidors flexibles més netes i higièniques del món. L’establiment de diversos controls al llarg de tots els processos i etapes de fabricació evita la generació de contaminants físics, els anomenats «cossos estranys», mentre que es controlen altres agents contaminants, com ara els químics i els biològics, que de vegades són inherents a les matèries primeres. Els contenidors flexibles de CLIMESA han superat els assajos de migració basats en la legislació actual aplicable.

Així mateix, la política de seguretat alimentària adoptada i la formació proporcionada creen una bona conscienciació individual i col·lectiva del personal en les bones pràctiques d’higiene i fabricació. CLIMESA posa a disposició del seu equip tots els recursos possibles per facilitar aquestes condicions.