MECANOSAC®

Estructures metàl·liques per a l’emmagatzematge de contenidors flexibles i palets

MEC 2.0

  • Transport eficient.
  • Estalvien espai en el transport de retorn o quan no es fan servir (d’1:6 a 1:8).
  • Emmagatzematge efectiu.
  • Apilament segur de contenidors flexibles.
  • Base inferior preparada per a una descàrrega fàcil.
  • Vàlvula talladora que permet dosificar i tallar el flux de producte.
  • Net, higiènic i fàcil de netejar (sense racons).

COMPLEMENTS: Possibilitat d’incorporar un conjunt de rodes a la base de l’estructura.

TAULA D’ESPECIFICACIONS
INFORMACIÓ ADDICIONAL
DESCARREGAR PDF (ESP)
CONTACTAR
PRODUCTE RELACIONAT
GRANESAC INDUSTRIAL

Muntatge de l’estructura MEC 2.0

Disposeu les parts del MEC 2.0 sempre en una superfície neta, plana i sòlida.

La vàlvula talladora s’incorpora a la base del MEC 2.0.

Col·loqueu els quatre tubs d’acer galvanitzat (Ø 60 mm) en els quatre forats de la part inferior.

Assegureu-vos que els tubs estiguin col·locats amb els ganxos o les tanques cap a fora.

Instal·lació del contenidor flexible en el MEC2

Desplegueu el contenidor flexible i col·loqueu-lo en el MEC 2.0.

Connecteu les quatre nanses del contenidor flexible als ganxos dels capçals de plàstic dels tubs.

Assegureu-vos que les nanses estiguin subjectes i col·locades per sobre dels capçals de plàstic.

Descàrrega

Per descarregar el contenidor flexible del MEC 2.0 a través de la vàlvula talladora, utilitzeu sempre un marc o suport molt sòlid.

La normativa de seguretat i salut no permet buidar ni estar sota un contenidor flexible mentre estigui subjecte per les pales del carretó.

Retorn, transport i emmagatzematge de MEC2 buits

Durant el retorn, el transport o l’emmagatzematge de MEC2 buits que no es facin servir, els MEC2 ocupen un espai mínim.

La reducció del volum és d’1 a 6 fins a 1 a 8 en funció del llarg dels tubs d’acer i/o de l’altura dels contenidors flexibles.